ישיבה קח

כ"ח בניסן תשל"ב, 24 באפריל 1972

קובץ מצורף