ישיבה קז

י’ בשבט תשל”ב, 26 בינואר 1972

קובץ מצורף