ישיבה קה

כ"ה בתשרי תשל"ב, 14 באוקטובר 1971

קובץ מצורף