ישיבה קד

ז’ בתמוז תשל”א, 30 ביוני 1971

קובץ מצורף