ישיבה קג

ב' בסיוון תשל"א, 26 במאי 1971

קובץ מצורף