ישיבה קב

ה' בניסן תשל"א, 31 במארס 1971

קובץ מצורף