ישיבה קא

ט"ו בשבט תשל"א, 10 בפברואר 1971

קובץ מצורף

החלטות בדקדוק שהתקבלו או עודכנו בישיבה

.

2.3.4 מינם של שמות האותיות

שמות האותיות העבריות והלועזיות הם בנקבה. לפי זה ייאמר: שתי יו"דים, שלוש איקס וכדומה.