ישיבה צח

י"ט בתמוז תש"ל, 23 ביולי 1970

קובץ מצורף