ישיבה צז

כ' בסיוון תש"ל, 24 ביוני 1970

קובץ מצורף