ישיבה צו

ב' בניסן תש"ל, 8 באפריל 1970

קובץ מצורף