ישיבה צד

א' בכסלו תש"ל, 11 בנובמבר 1969

קובץ מצורף