ישיבה צג

י"ז במרחשוון תש"ל, 29 באוקטובר 1969

קובץ מצורף