ישיבה פח

כ”ה בכסלו תשכ”ט, 16 בדצמבר 1968

קובץ מצורף