ישיבה פו

ז' בתמוז תשכ"ח, 3 ביולי 1968

קובץ מצורף