ישיבה פה

ו' בניסן תשכ"ח, 4 באפריל 1968

קובץ מצורף