ישיבה פג

כ"ג בטבת תשכ"ח, 24 בינואר 1968

קובץ מצורף