ישיבה פב

ה' במרחשוון תשכ"ח, 8 בנובמבר 1967

קובץ מצורף