ישיבה פא

י”א בתמוז תשכ”ז, 19 ביולי 1967

קובץ מצורף