ישיבה ע

כ"ט במרחשוון תשכ"ו, 24 בנובמבר 1965

קובץ מצורף