ישיבה עח

כ"ו באדר תשכ"ז, 9 במארס 1967

קובץ מצורף