ישיבה עו

י' בכסלו תשכ"ז, 23 בנובמבר 1966

קובץ מצורף