ישיבה עה

י”א בתמוז תשכ”ו, 29 ביוני 1966

קובץ מצורף