ישיבה עג

ב' בניסן תשכ"ו, 23 במארס 1966

קובץ מצורף