ישיבה עא

כ"ח בכסלו תשכ"ו, 22 בדצמבר 1965

קובץ מצורף