ישיבה ס

כ”ט בשבט תשכ”ד, 12 בפברואר 1964

קובץ מצורף