ישיבה סט

כ"ט בתמוז תשכ"ה, 29 ביולי 1865

קובץ מצורף