ישיבה סח

ל' בסיוון תשכ"ה, 30 ביוני 1965

קובץ מצורף