ישיבה סח

ל' בסיוון תשכ"ה, 30 ביוני 1865

קובץ מצורף