ישיבה סה

כ”ט באדר תשכ”ה, 3 במארס 1965

קובץ מצורף