ישיבה סד

י"א בטבת תשכ"ה, 16 בדצמבר 1964

קובץ מצורף