ישיבה סג

ח' בתמוז תשכ"ד, 18 ביוני 1964

קובץ מצורף