ישיבה סב

ז' בתמוז תשכ"ד, 17 ביוני 1964

קובץ מצורף