ישיבה סא

כ"ד באייר תשכ"ד, 6 במאי 1964

קובץ מצורף