ישיבה נ

כ”ו באייר תשכ”ב, 30 במאי 1962

קובץ מצורף