ישיבה נז

כ”ה בכסלו תשכ”ד, 11 בדצמבר 1963

קובץ מצורף