ישיבה נג

י”ב בטבת תשכ”ג, 8 בינואר 1963

קובץ מצורף