ישיבה נא

כ”ז באייר תשכ”ב, 31 במאי 1962

קובץ מצורף