ישיבה מ

כ"ו במרחשוון תשכ"א, 16 בנובמבר 1960

קובץ מצורף