ישיבה מט

ה' בניסו תשכ"ב, 9 באפריל 1962

קובץ מצורף