ישיבה מח

ד' בניסן תשכ"ב, 8 באפריל 1962

קובץ מצורף