ישיבה מז

י' באדר תשכ"ב, 14 בפברואר 1962

קובץ מצורף