ישיבה מו

כ"ט בכסלו תשכ"ב, 7 בדצמבר 1961

קובץ מצורף