ישיבה מה

ל' בסיוון תשכ"א, 14 ביוני 1961

קובץ מצורף