ישיבה מד

ו’ בניסן תשכ”א, 23 במארס 1961

קובץ מצורף