ישיבה מג

ה' בניסן תשכ"א, 22 במארס 1961

קובץ מצורף