ישיבה מב

י"ז בטבת תשכ"א, 5 בינואר 1961

קובץ מצורף