ישיבה מא

ט"ז בטבת תשכ"א, 4 בינואר 1961

קובץ מצורף