ישיבה לט

י"ט בתמוז תש"ך, 14 ביולי 1960

קובץ מצורף