ישיבה לח

י"ד בסיוון תש"ך, 9 ביוני 1960

קובץ מצורף