ישיבה לז

י”ג בסיוון תש”ך, 8 ביוני 1960

קובץ מצורף