ישיבה לו

ג' בניסן תש"ך, 31 במארס 1960

קובץ מצורף